с помощью сервиса можно бесплатно разместить пресс-релиз вход регистрация   

  СЕРВИС ПРЕСС-РЕЛИЗОВ

  пресс-релизы компаний: международных, СНГ, Украины , России
Правила О проекте

Оновлено рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк»

12 березня 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaА, прогноз стабільний. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рішення про підтвердження кредитного рейтингу АТ «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2017 року.

1. Ключові балансові показники АТ «Комерційний Індустріальний Банк» протягом дванадцяти місяців 2017 року продемонстрували наступні темпи росту:
активи зросли на 121.95%;
обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 95,50%;
зобов'язання збільшились на 181,97%;
власний капітал зріс на 55.50%.

Додатково слід відзначити, що станом на 01.01.2018р. у порівнянні з 01.01.2017р. кошти юридичних осіб збільшились в 5,12 рази: з 43,454 млн. грн. до 222,558 млн. грн., а кошти фізичних осіб – в 2,08 рази: з 115,099 млн. грн. до 239,109 млн. грн. Кошти банків були відсутніми.

Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за чотири квартали 2017 року:
частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 5,26 п.п. до 38,91%;
частка грошових коштів та еквівалентів збільшилась з 4,94% до 5,83%.

Приріст основних балансових показників АТ «КІБ», на думку Агентства, позитивно впливає на діяльність Банку, а також дозволяє нарощувати об’єми бізнесу. Незважаючи на помітне зростання зобов’язань, коефіцієнт капіталізації Банку знаходиться на достатньому рівні, що є важливим чинником стабільності в поточних умовах діяльності.

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) за 12 місяців 2017 року виріс на 52,68% в порівнянні з початком року, та перевищує нормативне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 62,36% до 60,46%, або на 3,05 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, навіть по відношенню до середнього значення цього нормативу по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Додатково слід зазначити, що станом на 01.03.2018 Н1 Банку складав 202,346 млн. грн., а норматив Н2 складав 55,92%. Таким чином, значення нормативу Н1 Банку продовжує перевищувати нормативне значення Н1, яке було збільшено НБУ у липні 2017 року.

Агентство вкотре нагадує, що наприкінці листопада 2016 року ПАТ "Комерційний Індустріальний банк", який працює на ринку під оновленим брендом ComInBank, повідомив про завершення угоди з придбання 100% акцій Банку міжнародним інвестором - паном Стефаном Пінтером, який базується у м. Лондоні.
Пан Стефан Пол Пінтер є засновником та виконавчим директором GML Capital LLP (www.gmlcapital.net) – приватної інвестиційно-банківської та управляючої компаній з головним офісом у Лондоні (Великобританія). GML Capital LLP була заснована в 1983 році і спеціалізується в інвестуванні на ринках, що розвиваються, та має досвід роботи в Україні з 1993 року.  З 1996 року GML Capital LLP здійснює управління активами та виступає радником інвестиційних фондів, що зосереджені на інвестуванні в цінні папери, торгові та кредитні інструменти з високою доходністю та торговому фінансуванні на ринках, що розвиваються.  GML Capital LLP ліцензована Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у США як зареєстрований інвестиційний радник та також авторизована і регулюється Financial Conduct Authority у Великобританії.

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.01.2018 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:
норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився на 395,98 п.п. до 177,8%;
норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 79,93 п.п. до 120,19%;
норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 41,04 п.п. і досяг позначки в 107,78%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками чотирьох кварталів 2017 року була спадною. Також станом на кінець четвертого кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності АТ «КІБ» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями цих нормативів по банківській системі. Станом на 01.03.2018 р. Н4 Банку складав 167,55%, Н5 – 163,3%, Н6 – 111,87%. Всі нормативи ліквідності Банку значно перевищували середні значення по системі, і станом на початок березня 2018 року Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками дванадцяти місяців 2017 року прибуток Банку склав 3,004 млн. грн., що на 20,30% більше показника за аналогічний період 2016 року. Незважаючи на помітне зростання адміністративних витрат, АТ «КІБ» продемонстрував прибуткову діяльність.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що за чотири квартали 2017 року Банк зміг збільшити процентні доходи на 41,33%, комісійний дохід – в 2,58 разів, а чистий процентний дохід – на 16,26%.

Таким чином, згідно з даними фінансової звітності за 12 місяців 2017 року, АТ «КІБ» збільшив обсяги свого бізнесу, забезпечив хороший запас нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативів ліквідності, а також продемонстрував приріст по всім ключовим статтям доходів. Відповідні фактори, на фоні успішної докапіталізації Банку, дозволяють Агентству підтвердити рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк».

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Похожие пресс-релизы