с помощью сервиса можно бесплатно разместить пресс-релиз вход регистрация   

  СЕРВИС ПРЕСС-РЕЛИЗОВ

  пресс-релизы компаний: международных, СНГ, Украины , России
Правила О проекте

Підтверджено рейтинги ПАТ «Мотор Банк»

12 березня 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaA-. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA- характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «МОТОР БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2017 року:

1. Згідно звітності за чотири квартали 2017 року, в структурі статті балансу «кошти клієнтів» ПАТ «МОТОР БАНК» продовжують переважати кошти фізичних осіб, незважаючи на їх зниження. Так, кошти юридичних осіб зросли на 89,46% до 507,997 млн. грн., а кошти фізичних осіб скоротились на 30% до 540,728 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками 12 місяців 2017 року продемонстрували такі темпи змін:
активи збільшились на 13,03%;
обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс більше ніж в 4,92 рази;
зобов'язання збільшились на 1,05%;
власний капітал збільшився на 78,31%.

Агентство також звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за 12 місяців 2017 року:
частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшилась на 37,20 п.п. до 48,31%;
частка коштів в інших банках зменшилась до 8,22%;
частка грошових коштів та еквівалентів скоротилась на 2,67 п.п. до 4,71%.

Агентство вважає, що такі зміни в структурі активів ПАТ «МОТОР БАНК» позитивно впливають на діяльність Банку. Значне зростання обсягів кредитів і заборгованості клієнтів свідчить про нарощування обсягів бізнесу, що підтверджується відкриттям нових відділень, та планами щодо відкриття п’яти нових відділень у різних регіонах країни.

2. Регулятивний капітал ПАТ «МОТОР БАНК» (Н1) за 12 місяців 2017 року збільшився на 80,74% до 298,565 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ в липні 2017 року, в розмірі 200 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) виріс з 26,87% до 79,07%, або на 52,2 п.п. Таким чином, Банк підтримував високий запас Н2, який був вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг. Станом на 01.03.2018 Н1 Банку складав 281,828 млн. грн., а Н2 – 59,58%.

Нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» станом на 01.01.2018 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:
норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився на 15,62 п.п. і склав 118,98%;
норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 16,49 п.п. – до 82,16%;
норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 7,65 п.п. і досяг позначки в 114,92%.
Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками дванадцяти місяців 2017 року була різноспрямованою. Тим не менш, станом на кінець четвертого кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 01.03.2018 р. Н4 Банку складав 110,98%, Н5 – 92,17%, Н6 – 109,52%. Всі нормативи ліквідності перевищували граничні значення нормативів, встановлені НБУ. Станом на 01.03.2018 Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками 12 місяців 2017 року прибуток Банку склав 1,737 млн. грн., за 9 місяців 2017 року прибуток склав 2,559 млн. грн., за перше півріччя 2017 року збиток Банку склав 3,401 млн. грн., за перший квартал 2017 року збиток становив 4,196 млн. грн., за перші три квартали 2016 року Банк отримав прибуток у розмірі 29,135 млн. грн. Агентство звертає увагу, що ПАТ «МОТОР БАНК» зміг вийти на прибуткову діяльність, що заслуговує позитивної оцінки.

Згідно з таблицею 3, Банк продемонстрував зростаючий тренд по всім статтям доходів. Так, процентні доходи збільшились на 15,17% до 78,734 млн. грн., комісійні доходи – на 7,35% до 28,208 млн. грн., а чистий процентний дохід виріс на 18,45% до 49,021 млн. грн. Незважаючи на суттєве збільшення адміністративних та інших операційних витрат, Банк продемонстрував прибуткову діяльність.

Таким чином, збільшуючи свій кредитний портфель та пропонуючи нові продукти, Банк розширює свою діяльність та збільшує присутність на українському ринку банківських послуг. За підсумками чотирьох кварталів 2017 року Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативу адекватності регулятивного капіталу, а також нормативів ліквідності. Відповідні фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК».

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Похожие пресс-релизы