pr

  СЕРВИС ПРЕСС-РЕЛИЗОВ

вход регистрация   
  пресс-релизы компаний: международных, СНГ, Украины , России
Правила О проекте
Военная агрессия России против Украины

Коллеги, 24 февраля Россия начала открытое вторжение в Украину.
Мы полностью солидарны с украинским народом в борьбе с оккупантами и желаем Украине не просто мира, а победы.
России должен быть нанесен максимальный урон не только в военной, но и в других сферах. Только таким образом возможно обрести настоящий, а не русский мир.
Для поддержания Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими оккупантами, Национальный банк Украины открыл спецсчет (доступны все основные валюты)
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
Российский фашизм будет повержен. Слава Украине!

Заява Української федерації убезпечення щодо шляхів подолання кризи на страховому ринку України

Українська федерація убезпечення, яка об’єднує провідні компанії класичного страхового ринку України, занепокоєна погіршенням ситуації на ринку страхування. Це зумовлено не тільки фінансово-економічною кризою, а й відсутністю державної стратегії реалізації антикризових заходів. Проблеми, які накопичилися у цій сфері, потребують негайного розв`язання, зокрема, прийняття антикризового закону, вирішення питань щодо неповернення банками коштів страхових компаній, відновлення їх ліквідності, удосконалення механізму нагляду за діяльністю страхового ринку в умовах кризи.
Українська федерація убезпечення підтримує ініціативи Держфінпослуг, оприлюднені на Всеукраїнській нараді представників органів державної влади і страхового ринку України «Підсумки діяльності страхового ринку в 2008 році. Проблеми, перспективи та нові напрямки державного регулювання страхової діяльності на 2009 рік», зокрема, щодо розроблення та затвердження регулятором антикризового плану дій, який, крім іншого, передбачатиме прийняття антикризового закону, розширення повноважень регулятора, вжиття дієвих заходів для очищення ринку від схемних, неплатоспроможних та недобросовісних СК, протидію демпінгу, припинення порушень прав споживачів страхових послуг, а головне – розвитку класичних видів страхування, перш за все, страхування наземного транспорту, обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників, страхування життя.
Проаналізувавши тенденції розвитку ринку класичного страхування в першому кварталі 2009 року, а також статистику за 2008 рік, Президія УФУ відмічає посилення впливу фінансової кризи на страховий ринок України. Надходження страхових премій скоротилося більш ніж на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, при цьому виплати зросли майже на 10%. Зокрема, падіння страхових премій у сфері страхування наземного транспорту (автоКАСКО) перевищило 30%, а виплати зросли більш ніж на 10%. Кризові явища завдали значної шкоди банкострахуванню - надходження премій за цим видом скоротилися більш ніж на 40%.
Ускладнилась ситуація й на ринку страхування життя. Відсутність підтримки з боку регуляторів, різке зменшення платоспроможності населення, втрата довіри до фінансових установ, дискримінаційне законодавство ставить під загрозу існування цього виду страхування в Україні.
Одним з найбільш негативних чинників, який впливає на страховий ринок, є неповернення банками страховим компаніям коштів, розміщених на депозитних рахунках, перш за все тих банків, у яких НБУ введено тимчасову адміністрацію. За експертними оцінками УФУ, станом на 24 квітня ц.р., сума депозитів, до яких страхові компанії не мають доступу, оцінюється щонайменше в 350 мільйонів гривень. Така ситуація призводить до браку обігових коштів, зниження ліквідності страховиків, внаслідок чого відбувається затримка у виплаті страхових відшкодувань, посилюється недовіра до страхових компаній серед населення. Бездіяльність регуляторів у вирішенні цього питання, невиконання НБУ домовленостей, досягнутих на спільних нарадах за участю Нацбанку, Держфінпослуг та представників страхового і банківського ринку, ігнорування відповідного звернення Президента України з цього питання ще більш ускладнює і без того непросту ситуацію.

Першим важливим кроком до подолання кризи повинно стати прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення поширення наслідків фінансової кризи на страховий ринок України» (зареєстрований за номером 4254 від 20 березня 2009 року). Норми законопроекту спрямовані на стабілізацію ситуації в галузі, а саме: забезпечення прозорості діяльності, як страховиків, так і Держфінпослуг, відновлення ліквідності страховиків, надання Держфінпослуг повноважень щодо визначення запасу платоспроможності і структури гарантійного фонду, впровадження спеціальних механізмів фінансування регулятора, спрощення порядку прийняття та введення в дію регуляторних актів Держфінпослуг, запровадження механізму передачі страхового портфеля іншому страховику, встановлення рівноправних партнерських відносин з банками, забезпечення ефективного контролю за наявністю полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників, інші важливі антикризові норми.
УФУ закликає усіх страховиків, які сповідують принципи класичного страхування та вільної конкуренції, їх об’єднання, долучитися до розроблення законопроекту і виробити спільну позицію щодо його подальшого опрацювання разом з авторами – народними депутатами та під егідою Комітету з фінансів і банківської діяльності ВРУ. Експертами УФУ розроблено та направлено до комітету пропозиції щодо подальшого опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення поширення наслідків фінансової кризи на страховий ринок України», у вигляді нової редакції відповідних положень з урахуванням зауважень та пропозицій народних депутатів і Головного науково-експертного управління Верховної Ради України.
Важливою складовою антикризових заходів, УФУ вважає налагодження ефективного моніторингу діяльності страховиків, зокрема, шляхом запровадження, на заміну нещодавно скасованої, щомісячної оперативної звітності страховими компаніями, показники діяльності яких зазнають суттєвих змін впродовж звітного періоду, а також невідкладного введення нормативів достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика з одночасним наданням Держфінпослуг права, за спрощеною процедурою (без держаної реєстрації та попереднього оприлюднення), вводити пом’якшені вимоги на обмежений строк. Українською федерацією убезпечення внесено до Держфінпослуг відповідні пропозиції у вигляді конкретних правових норм.
Загалом, УФУ очікує від органів державної влади прозорих, передбачуваних, зважених дій, спрямованих на створення однакових для всіх страхових компаній правил ведення бізнесу, підвищення відкритості ринку, зменшення адміністративного тягаря його регулювання.
Підсумки вперше проведеної після трирічної перерви Всеукраїнської наради представників органів державної влади і страхового ринку України, запропонований Головою Держфінпослуг план дій щодо подолання кризи, перші кроки на цьому шляху, зокрема досягнуті під час його зустрічі з Головою НБУ домовленості щодо координації дій обох регуляторів, дають підстави сподіватися, що об’єднані зусилля регулятора та учасників страхового ринку, їх конструктивний діалог і взаємодія дозволять не тільки визначити найбільш ефективні шляхи подолання кризи, а й забезпечать своєчасну реалізацію відповідних заходів.

Похожие пресс-релизы