pr

  СЕРВИС ПРЕСС-РЕЛИЗОВ

вход регистрация   
  пресс-релизы компаний: международных, СНГ, Украины , России
Правила О проекте

Засідання Колегії Держуправління з питання "Про стан забруднення атмосферного повітря підприємствами енергетичної галузі"

13 грудня 2007 року о 10.00 в Будинку природи було проведено засідання колегії Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області з питання « Про стан забруднення атмосферного повітря підприємствами енергетичної галузі в Донецькій області».
Засідання колегії проходило під головуванням начальника Держуправління Третьякова С.В.. У засіданні колегії прийняли участь: голова постійної комісії Донецької обласної ради з питань екології, землі та природних ресурсів Загоруйко М.М., начальник Державної екологічної інспекції в Донецькій області Яцков А.В., представники міськрад та райдержадміністрацій, прокуратури, Донецької ОблСЕС, підприємств енергетичної галузі, громадські організації та ЗМІ.
Відкрив засідання начальник Держуправління С.В. Третьяков з доповіддю « Про стан забруднення атмосферного повітря підприємствами енергетичної галузі в Донецькій області». Він зазначив, що найгострішою екологічною проблемою Донецького регіону, яка вимагає як найшвидшого вирішення є забруднення повітряного басейну.
За інформацією управління статистики, в атмосферне повітря Донецької області у 2006 році від стаціонарних джерел було викинуто 1659,7 тис. т забруднюючих речовин. Від пересувних джерел цей показник склав 235,5 тис. т. Тобто загальні викиди в атмосферне повітря області склали 1895,2 тис. т., що 2% більше ніж у 2005 році.
До основних забруднювачів атмосферного повітря відносяться підприємства енергетичної галузі. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від енергетики складають 510,5 тис. т, або 31 %. На долю теплових електростанцій приходиться більш 50% від загально встановленої потужності електростанцій України.
В обговоренні прийняли участь: завідуючий відділенням комунальної гігієни і гігієни навколишнього середовища Донецької облСЕС Родині Р.А., який доповів про проведення санітарного нагляду за підприємствами енергетичної галузі, представники Курахівської ТЕС, Старобешівської ТЕС, Миронівської ТЕС, Зуївської ТЕС, Слов’янської ТЕС. Також виступив начальник Держекоінспекції в Донецької області Яцков А.В. з інформацією щодо проведення лабораторного контролю Держекоінспекцією на підприємствах енергетичної галузі.
Слово для виступу було надано представникам громадських екологічних організацій: голові Громадської ради при Держуправлінні Журавльову В.В. та президенту Донбаське відділення МАНЕБ Мартовицькому В.Д.
До проекту Постанови Колегії Держуправління було внесено наступне:
1. Відзначити, що теплоелектростанції Донецької області являються основними забруднювачами атмосферного повітря та на більшості з них вимоги повітря охоронного законодавства виконуються незадовільно.
2. Керівникам теплоелектростанцій:
2.1. Розробити та затвердити конкретні заходи щодо дотримання вимог Закону України „Про охорону атмосферного повітря”, постанов Кабінету Міністрів України та нормативним актам, у яких, зокрема, передбачити :
2.1.1. забезпечити належний рівень експлуатації технологічного та газоочисного обладнання відповідно до проектів і технологічних регламентів;
2.1.2. забезпечити оснащення газоочисним обладнанням технологічних агрегатів, ремонт та заміну неефективно працюючих газоочисних установок;
2.1.3. забезпечити вивід з експлуатації фізично та морально застарілого технологічного обладнання .
2.2. Забезпечити своєчасну підготовку документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел для одержання дозволу на викиди згідно наказу Мінприроди від 09.03.06р. №108.
2.3. Забезпечити дотримання встановлених нормативів гранично-допустимих викидів від стаціонарних джерел .
2.4. Забезпечити фінансування запланованих заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також контроль за їх належним та своєчасним виконанням.
2.5. Забезпечити використання в технологічному процесі палива з вмістом сірки та золи, яке передбачено проектною документацією ТЕС.
2.6. Забезпечити в установлений термін (у період до 2010р. ) виконання Розпорядження КМУ від 8.09.04р. №648 –р щодо реконструкції та модернізації енергоблоків теплоелектростанцій з метою виконання вимог Директиви ЄС 2001/80/ЄС щодо зменшення викидів пилу, диоксиду сірки та оксидів азоту.
2.7. Забезпечити один раз у квартал надання звітності до Держуправління про стан виконання природоохоронних заходів ;
2.8. Забезпечити впровадження засобів безперервного контролю за дотриманням встановлених нормативів ГДВ.
3. Начальнику відділу контролю атмосферного повітря Держуправління (Суворова О.О.):
3.1. Забезпечити видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин підприємствам паливо енергетичного комплексу за новими обгрунтовуючими документами згідно із затвердженим Мінприроди план-графіком , відповідно до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів , для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців , затверджену наказом Мінприроди України від 09.03.06р. №108.
3.2. Здійснювати видачу дозвільних документів з обов`язковим урахуванням установленого зменшення обсягів викидів, установлених на основі їх аналізу за 2005-2006роки;
3.3. Забезпечити контроль за виконанням природоохоронних заходів підприємствами енергетичної галузі щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
4. Начальнику Державної екологічної інспекції в Донецькій області Яцкову А.В.: Забезпечити безпосередній контроль за виконанням природоохоронних заходів шляхом здійснення планових перевірок на підприємствах енергетичної галузі.

Похожие пресс-релизы